Μελέτη επίβλεψη Κατασκευής τριών Σιλό

Μελέτη επίβλεψη Κατασκευής τριών Σιλό

Μελέτη επίβλεψη Κατασκευής τριών Σιλό

Η ιδιαιτερότητα της επίβλεψης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι το υπέδαφος έπρεπε να εξυγιανθεί και η βάσεις των σιλό έπρεπε να τοποθετηθούν και μπούν στην σειρά πίσω από ένα φρεάτιο παραλαβής υλικού μέσα στο υπέδαφος.Λόγο του υψηλού υδροφόρου ορόζοντα, το φρεάτιο δεν μπορούσε να σκυροδετηθεί μέσα στο υπέδαφος αλλά αποφάσισα να κατασκευαστεί στο έδαφος και να τοποθετηθεί με καινοτόμο τρόπο μέσα στο υπέδαφος. Η δυσκολία και η καινοτομία ήταν στο γεγονός ότι έπρεπε κατά την κατασκευή του φρεατίου εξωτερικά να προβλεφθουν τρόπος και σημεία για την ανύψωση του φρεατίου και την τοποθέτηση με ασφάλεια αυτού μέσα στην εκσκαφή και στο προκαθορισμένο από εμένα σημείο. Δεν υπάρχει καμία σχετική βιβλιογραφία ή άλλο ανάλογο περιστατικό.

Ολοκλήρωση Έργου:

22-01-2008 00:00:00

Περιγραφή

Μελέτη επίβλεψη Κατασκευής τριών Σιλό

Κατηγορία

Μελέτες

Υπεύθυνος: Φώτης Γ. Τσακίρογλου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Μ.sc-Ε.Δ.Ε

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 9,

Σέρρες, Τ.Κ.:62122

Email: info@mixanoikon.gr

Τηλέφωνο: +30 23210 58586

Fax: +30 23210 58584

Έξτρα Υπηρεσίες

Βρείτε μας στο Facebook