Μελέτη επίβλεψη κατασκευής μεταλλικής αποθήκης

Μελέτη επίβλεψη κατασκευής μεταλλικής αποθήκης

Μελέτη επίβλεψη κατασκευής μεταλλικής αποθήκης έκτασης 1400,00 μ2

Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής αυτής έγκειται στο γεγονός ότι οι διαστάσεις του μεταλλικού φορέα είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει εκτός του υπολογισμού των εξωτερικών φορτίων να αναλυθούν και να υπολογιστούν και τα φορτία που ίδια η κατασκευή επιφέρει στην ίδια λόγο μεγάλων παραμορφόσεων. Πολλές δυνάμεις είναι αυτογενείς λόγο των μεγάλων βελών κάμψεις που παρατηρούνται από το ιδίο το βάρος των μελών της. Ως αποτέλεσμα έχει ότι πρέπει να εκτιμηθούν και να συνυπολογιστούν στον φορέα.

Ολοκλήρωση Έργου:

22-01-2018 00:00:00

Περιγραφή

Μελέτη επίβλεψη κατασκευής μεταλλικής αποθήκης

Κατηγορία

Μελέτες

Υπεύθυνος: Φώτης Γ. Τσακίρογλου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Μ.sc-Ε.Δ.Ε

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 9,

Σέρρες, Τ.Κ.:62122

Email: info@mixanoikon.gr

Τηλέφωνο: +30 23210 58586

Fax: +30 23210 58584

Έξτρα Υπηρεσίες

Βρείτε μας στο Facebook