Διαχείριση δημοσίων τεχνικών έργων με πλήρη υποστήριξη στην κατασκευή και στην διεκπεραίωση

Διαχείριση δημοσίων τεχνικών έργων με πλήρη υποστήριξη στην κατασκευή και στην διεκπεραίωση

Η διαχείριση των δημοσίων έργων είναι δύσκολη και ο βαθμός δυσκολίας αυξάνει όχι μόνο λόγο προυπολογισμού αλλά και λόγο ιδιατερότητας του έργου. Ενα έργο μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο λόγο απόστασης της διοίκησης από αυτό. Το γραφείο 'mixanoikon' μπορεί ,  λόγο εμπειρίας και επιστημονικής κατάρτισης, να αναλάβει την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση ενός δημοσίου έργου. 

Υπεύθυνος: Φώτης Γ. Τσακίρογλου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Μ.sc-Ε.Δ.Ε

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 9,

Σέρρες, Τ.Κ.:62122

Email: info@mixanoikon.gr

Τηλέφωνο: +30 23210 58586

Fax: +30 23210 58584

Έξτρα Υπηρεσίες

Βρείτε μας στο Facebook