Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας. Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 24 ωρών.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο 'ενεργοβόρο' είναι ένα διαμέρισμα υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός, μελέτες κλπ) και προτείνονται μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης.

Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

 Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας.

 Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.

 Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Δεν χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

 Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.

 Για οποιοδήποτε ακίνητο με εμβαδό μικρότερο των 50,00 τ.μ.

 Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.

 Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων.

Για έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

2. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

3. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

4. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση Π.Ε.Α. είναι:

1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονομ/νο, ΑΦΜ, ΔΟΥ

2. Στοιχεία ακινήτου: Περιγραφή (π.χ. Α1, Β2 κλπ), ακριβή τ.μ. με ακρίβεια 2ου δεκαδικού

3. Αρ. άδειας

4. Κάτοψη ορόφου

5. Κωδικός Κτηματολογίου

*Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίων και αδείας, αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική αποτύπωση του ακινήτου σας. Ο αρ. άδειας είναι απαραίτητος για κατασκευές μετά την 1/1/1983

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα Εξικονομώ Κατ’ οίκον.

Υπεύθυνος: Φώτης Γ. Τσακίρογλου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Μ.sc-Ε.Δ.Ε

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 7,

Σέρρες, Τ.Κ.:62122

Email: info@mixanoikon.gr

Τηλέφωνο: +30 23210 58586

Fax: +30 23210 58584

Έξτρα Υπηρεσίες

Βρείτε μας στο Facebook